ˆ

Zamówienia publiczne - archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczory, gmina Srokowo, powiat kętrzyński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 291.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 404.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 173.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 174.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 173 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 172.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 172.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 191.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy (DOCX, 176.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 37.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 (ZIP, 22.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.3 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 408.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srokowie – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 543.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 485.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 87.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 10.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 90.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 557.1 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 379.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Łąkowej w Srokowie – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 540 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 491.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 37.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 14.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 390.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Łąkowej w Srokowie – etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 541.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 503.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 37.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 (ZIP, 14.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 306.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Srokowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 785.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 560 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 735.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 173.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 174 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 172.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 172.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 174.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 190.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 25 KiB)
 • Załącznik nr 8 (ZIP, 13 MiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy (DOCX, 176.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nr 1 (PDF, 322.2 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ nr 2 i zmiana SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Opnia geotechniczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.8 KiB)
 • Wynik (PDF, 387.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2014-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Jankowicach, Szczeciniaku i Leśniewie Gmina Srokowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 731.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 293 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy (DOCX, 714.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (JPG, 311.5 KiB)
 • Wynik przetargu (JPG, 314.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2014-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz elementów małej architektury na terenie Gminy Srokowo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 38 KiB)
 • Zał. 1a do SIWZ-Część pierwsza (DOC, 60 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ-Część druga (DOC, 56.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ-projekt umowy-place zabaw 2014 (DOCX, 21.9 KiB)
 • Wynik przetargu (JPG, 126.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2014-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 54.5 KiB)
 • Zał. 1a do SIWZ-Część I (DOC, 73 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ-Część II (DOC, 171 KiB)
 • Zał. 1c do SIWZ-Część III (DOCX, 43.2 KiB)
 • Zał. 1d do SIWZ-Część IV (DOCX, 58.7 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ-projekt umowy (DOCX, 35.9 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 283.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2014-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu działek nr 84/3, 85/3, 84/8 obr. 10 Leśniewo z przeznaczeniem na rekreację.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 294.8 KiB)
 • Zał.nr 9. do SIWZ.Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (ZIP, 29.8 MiB)
 • Zał.nr 10. do SIWZ.Kosztorysy ofertowe (ZIP, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 dot. SIWZ (JPG, 145.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 dot. SIWZ (PDF, 970.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 dot. SIWZ (JPG, 100.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 dot. SIWZ (JPG, 132.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 dot. SIWZ (JPG, 189.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 dot. SIWZ (JPG, 270.2 KiB)
 • Wynik przetargu (JPG, 163.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2013-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa koparko - ładowarki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 63.6 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 1 (JPG, 105 KiB)
 • Wynik (JPG, 126.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji