ˆ

Zamówienia publiczne - archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2013-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zbiorczego zaopatrzenie w wodę wsi Solanka – Kolonia oraz kanalizacji sanitarnej Sińczyk, Siniec, Siniec Kolonia, Kąty , Leśny Rów, Silec, gmina Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 66.1 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 6.5 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOCX, 111.6 KiB)
 • Dokumentacja 1 (RAR, 24.2 MiB)
 • Dokumentacja 2 (RAR, 10.6 MiB)
 • Dokumentacja 3 (RAR, 8.7 MiB)
 • Dokumentacja 4 (RAR, 58.8 MiB)
 • Dokumentacja 5 (RAR, 7.6 MiB)
 • Dokumentacja 6 (RAR, 7.4 MiB)
 • Dokumentacja 7 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 1 (JPG, 145.9 KiB)
 • Przedmiar 1 (JPG, 335.3 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 2 (JPG, 105.1 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 3 (JPG, 140.2 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 4 (PDF, 226.5 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 5 (PDF, 320.2 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 6 (PDF, 113.8 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 200.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 242.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2013-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Srokowie działka 724 obręb Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 159 KiB)
 • Przedmiar (RAR, 157.3 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 48.8 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 21 MiB)
 • Protokół z publicznego otwarcia ofert (PDF, 187.3 KiB)
 • Protokół (PDF, 219.2 KiB)
 • Wynik (PDF, 190.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2013-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Srokowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 1 b (DOC, 25 KiB)
 • Załącznik nr 1 c (DOC, 23 KiB)
 • Załącznik nr 1 d (DOC, 24 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (JPG, 107.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (JPG, 122.8 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2013-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
I. Zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlice wiejska wraz z infrastrukturą na działkach nr111/5 , 111/6 obręb Siniec gmina Srokowo. II. Zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlice wiejska wraz z infrastrukturą na działkach nr 58/2, 57 obręb Jankowice gmina Srokowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 159 KiB)
 • Dokumentacja Jankowice (RAR, 40.6 MiB)
 • Dokumentacja Siniec (RAR, 68.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (JPG, 155.1 KiB)
 • 	Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 (JPG, 115.8 KiB)
 • Protokół z publicznego otwarcia ofert (PDF, 205.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2013-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie placów zabaw w sołectwie Solanka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 103.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (DOC, 16.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (JPG, 176.7 KiB)
 • Protokół z publicznego otwarcia ofert (PDF, 187.8 KiB)
 • Wynik (PDF, 220.3 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2012-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2012-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie ujęcia wiejskiego w msc. Bajory Wielkie gm. Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 145.5 KiB)
 • Projekt (DOC, 151 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 192.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 235.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 505.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 786.6 KiB)
 • Protokół z publicznego otwarcia ofert (DOC, 236 KiB)
 • Informacja o wystąpieniu omyłek (DOC, 148.5 KiB)
 • Wynik zamówienia (PDF, 179.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2012-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2012-04-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i realizacja specjalistycznego szkolenia blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego w ramach projektu „e-dukacj@ w Gimnazjum nr 1 w Srokowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 292.5 KiB)
 • Wynik zamówienia (PDF, 142 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2012-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2012-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Warmińsko Mazurskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2”, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 374 KiB)
 • Opis zamówienia Jegławki (DOC, 346.5 KiB)
 • Zał do oferty Jegławki (DOC, 354.5 KiB)
 • Opis zamówienia Solanka (DOC, 230.5 KiB)
 • Zał do oferty Solanka (DOC, 250 KiB)
 • Opis zamówienia Srokowo (DOC, 126.5 KiB)
 • Zał do oferty Srokowo (DOC, 149.5 KiB)
 • Wynik zamówienia (JPG, 107.6 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2011-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2011-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Warmińsko Mazurskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2”, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Srokowo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz (DOC, 374 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 509.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (JPG, 112.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2011-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2011-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku ratusza oraz remont stolarki drzwiowej zewn. przy ul. Plac Rynkowy 1 w Srokowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 195.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna Srokowo ratusz (PDF, 218.3 KiB)
 • Przedmiar (DOC, 521.5 KiB)
 • Spis zawartości teczki (PDF, 20.7 KiB)
 • Strona tytułowa (PDF, 24.1 KiB)
 • Inwentaryzacja (RAR, 3.2 MiB)
 • Remont (RAR, 1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_1 (JPG, 113.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_2 (JPG, 104.4 KiB)
 • Wynik zamówienia (JPG, 95.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji