ˆ

Zamówienia publiczne - archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2010-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad wykonaniem zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kosakowo- Jegławki – Srokowo, Leśniewo – Kaczory oraz sieci wodno – kanalizacyjnej miejscowości Leśniewo i Pieczarki gmina Srokowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • projekt budowlany Przetarg Kosakowo Jeglawki (RAR, 16.5 MiB)
 • projekt budowlany Przetarg Lesniewo (RAR, 63.6 MiB)
 • projekt budowlany Przetarg Lesniewo-Pieczarki (RAR, 24.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 203.5 KiB)
 • protokół, 19.03.2010 (PDF, 201.1 KiB)
 • protokół, 22.03.2010 (PDF, 283.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 367.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2010-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kosakowo – Jegławki – Srokowo, Leśniewo – Kaczory oraz sieci wodno –kanalizacyjnej miejscowości Leśniewo i Pieczarki gmina Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 263 KiB)
 • specyfikacja Przetarg Kosakowo, Jeglawka, Srokowo (DOC, 416 KiB)
 • specyfikacja Przetarg Leśniewo-Kaczory (RAR, 8.4 MiB)
 • specyfikacja Przetarg Leśniewo-Pieczarki (RAR, 11.4 MiB)
 • projekt budowlany Przetarg Leśniewo-Pieczarki (RAR, 24.3 MiB)
 • przedmiar Lesniewo-Pieczarki (RAR, 1.2 MiB)
 • przedmiar Lesniewo-Kaczory (RAR, 1.1 MiB)
 • przedmiar Kosakowo Jeglawki Srokowo (RAR, 1.5 MiB)
 • projekt budowlany Przetarg Lesniewo (RAR, 63.6 MiB)
 • projekt budowlany Przetarg Kosakowo Jeglawki (RAR, 16.5 MiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_1 (PDF, 39.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_2 (PDF, 271.4 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_3	 (PDF, 1.1 MiB)
 • 	Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_4 (PDF, 243.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_5 (PDF, 141.8 KiB)
 • Protokół, 17.03.2010r. (PDF, 191.3 KiB)
 • Protokół, 22.03.2010r. (PDF, 271.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 274.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji