ˆ

Zamówienia publiczne - archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-17
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-01
Data rozstrzygnięcia
2020-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej w Srokowie na odcinku od km 0+000,00 do 0+263,04 dz. nr ewid. 838, 841 – obręb Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 628.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania w części I i wybór oferty w część II (PDF, 986.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-20
Data rozstrzygnięcia
2020-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni ulicy Młynarskiej i Parkowej w Srokowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 402.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-18
Data rozstrzygnięcia
2020-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Silec, dojazd do pól (dz. nr 74 obręb Silec) - długości 500 mb.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 588.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-27
Data rozstrzygnięcia
2019-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odcinka drogi w miejscowości Siniec-Siniec Cegielnia (dz.nr 309/2, 308, 387, 83/9, 83/16 obręb Siniec) - długości ok. 1000 mb.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 603.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-10-23
Data rozstrzygnięcia
2019-11-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do pól, Srokowo-Pieczarki, gmina Srokowo (dz. nr 390, obręb Srokowo)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 605 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-08-14
Data rozstrzygnięcia
2018-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Siniec (dz. nr 309/1, obręb Siniec), dojazd do pól-etap I - długości ok. 375 mb.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-08-08
Data rozstrzygnięcia
2018-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 461.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-06-01
Data rozstrzygnięcia
2018-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie systemu informacji przestrzennej oraz e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie Części 2 zamówienia (PDF, 493.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji