ˆ

Zamówienia publiczne - archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 12:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 150.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej w Srokowie na odcinku od km 0+000,00 do 0+263,04 dz. nr ewid. 838, 841 – obręb Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 238.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 335.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 38.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 183.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 590.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 628.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-27 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Srokowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 250.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 12.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana 2 (PDF, 81 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 457.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania w części I i wybór oferty w część II (PDF, 986.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni ulicy Młynarskiej i Parkowej w Srokowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 236.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 52.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 37.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 76.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 402.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Silec, dojazd do pól (dz. nr 74 obręb Silec) - długości 500 mb.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 236.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 52.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 37.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 23 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 392.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 588.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odcinka drogi w miejscowości Siniec-Siniec Cegielnia (dz.nr 309/2, 308, 387, 83/9, 83/16 obręb Siniec) - długości ok. 1000 mb.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 238.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 338.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 37.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 2.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 603.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do pól, Srokowo-Pieczarki, gmina Srokowo (dz. nr 390, obręb Srokowo)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 238.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 334.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 39.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 585.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 605 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Siniec (dz. nr 309/1, obręb Siniec), dojazd do pól-etap I - długości ok. 375 mb.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 233.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 293.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 599 KiB)
 • SIWZ (PDF, 717.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 136.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 65.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udziału (DOCX, 57.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia (DOCX, 61.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw (DOCX, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy - sprzęt (DOCX, 83 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOCX, 60.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ (PDF, 423.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 461.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie systemu informacji przestrzennej oraz e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 627.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 450 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 611.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 67.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 59.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 (DOCX, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 (DOCX, 82.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 60.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 106 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ (PDF, 382.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 i zmiana treści SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 634.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część 1 (PDF, 485.4 KiB)
 • Unieważnienie Części 2 zamówienia (PDF, 493.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji