ˆ

Zamówienia publiczne - archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2017-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Łąkowej w Srokowie – etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 541.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 503.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 37.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 (ZIP, 14.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 306.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2014-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz elementów małej architektury na terenie Gminy Srokowo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 38 KiB)
 • Zał. 1a do SIWZ-Część pierwsza (DOC, 60 KiB)
 • Zał. 1b do SIWZ-Część druga (DOC, 56.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ-projekt umowy-place zabaw 2014 (DOCX, 21.9 KiB)
 • Wynik przetargu (JPG, 126.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2011-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2011-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Warmińsko Mazurskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2”, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Srokowo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz (DOC, 374 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 509.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (JPG, 112.1 KiB)