ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXV/356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2023– 2028
Nr aktu prawnego
LXV/355/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXV/354/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXV/353/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
LXV/352/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
LXV/351/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
80/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
79/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
77/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji