ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
104/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
105/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIV/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2023–2028
Nr aktu prawnego
LIV/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIV/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
LIV/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIII/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
99/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych Nr LI/272/2022 z dnia 28 października 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/283/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji